Plànol delimitació prevenció incendis forestals

D’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, els ajuntaments tenen l’obligació de redactar i aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals, amb la definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals.

El plànol de delimitació és l’instrument que defineix, entre d’altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les edificacions.

Aprovat inicialment en sessió plenària de data 8 de maig de 2017. Aprovat definitivament en sessió plenària de data 20 de maig de 2019.


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat