Jutjat de Pau - Registre Civil

Sigueu benvinguts a la web del Jutjat de Pau i Registre Civil de Montbrió del Camp.

La Justícia de Pau estableix el primer esglaó de l’organització judicial, sent la més propera a la majoria dels ciutadans.

Com a entitat de l'administració de justícia, el Jutjat de pau, és totalment independent de l'Ajuntament, encara que hi estigui ubicat.

Confiem que aquesta pàgina sigui una porta oberta a tots els veïns de la població i que alhora es converteixi en una eina útil.

Rebeu la més cordial benvinguda.

Jutjat de Pau i Registre Civil de Montbrió del Camp
Partit judicial de Reus – demarcació de Tarragona

Plaça de la Vila, 1
43340 Montbrió del Camp (Baix Camp)
Telèfon: 977 833 263
Fax: 977 826 055
e-mail: jp.montbriocamp@xij.gencat.cat


Horari d'atenció al públic: Dilluns i dimecres de 10 a 1 del migdia.
Horari del Jutge de Pau: Dimecres de 11 a 1 del migdia i hores convingudes.

Horari d'estiu (mes d'agost): Dilluns i dimecres de 11 a 1 del migdia.

 

Jutge de Pau Titular: Josep M. Ferré i Matas
Jutge de Pau Substitut: Ramon Folch i Espasa
Secretària: Mercè Piqué i Rovira
Agent judicial (agutzil): Jordi Torres i Sabaté

Manifest de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia en relació a la sentència del judici del Procés.

Manifest de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia en defensa de la no privatització del Registre Civil.

ACTUACIONS DEL JUTJAT DE PAU

• Àmbit civil i penal:
- Actes de comunicació (citacions, citacions a termini, notificacions, requeriments i declaracions).
- Actes de conciliació: arts 460 i ss de la LECiv 1881, en vigor per disposició derogatòria única de la LECiv de 2000.
- Judicis verbals: l'article 47 de la LECiv estableix que correspondrà als jutjats de Pau el coneixement, en primera instància, dels assumptes civils de quantia inferior a 90€ i que no estiguin compresos en cap dels casos que, per raó de matèria, es refereix l'apartat 1 de l'article 250.

• Àmbit registre civil:
- Inscripcions de naixement, matrimoni, defunció
- Certificacions literals de les inscripcions
- Certificació per obtenció del DNI
- Expedició de Llibres de Família
- Trasllats d'inscripció
- Expedients de matrimoni i celebracions de matrimoni (s'ha de tenir present que la tramitació de l'expedient de matrimoni té una durada aproximada de 2 a 3 mesos)
- Inscripcions marginals
- Substitució del nom al català
- Expedient de rectificació d'error
- Tenim a disposició impresos per sol·licitar últimes voluntats i antecedents penals (Model 790).
- Fe de vida i estat
- Totes les actuacions relatives al registre civil són gratuïtes (Llei 25/1986 de 24 de desembre).

Per tal d'oferir una atenció adequada i personalitzada, en cas de tenir algun problema per acudir quan han estat citats, els preguem que truquin per telèfon.

Enllaços d'interès:

Ministeri de Justícia
Departament de Justícia
Associació Catalana en Pro de la Justícia
Cercador de noms, permet veure quins noms estan autoritzats


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat