Subvencions rebudes

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2014 de les següents subvencions:

1.- En el programa de subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 36.400,00€.

2.- En el programa de subvencions per interessos de préstecs ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 2.887,38€.

3.- En el programa de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany (piscines) ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 7.808,80€.

4.- En el Programa de subvencions per consultoris mèdics ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 4.521€.

5.- En el programa d’activitats culturals ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 2.812,93€

6.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per millora de la qualitat de l’aigua del consum humà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.466,56€.

7.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 6.736,80€.

8.- En el Programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.840,35€.

9.- En el Programa de subvencions per gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 2.587,80€.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar el passat 26 de setembre de 2014 atorgar a l'Ajuntament de Montbrió del Camp una subvenció de 41.659,99€ dins el Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS 2014) per l'execució del projecte "Oficines i ascensor Ajuntament (fase II)".

Actuaciˇ amb el suport de la Diputaciˇ de Tarragona

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2013 de les següents subvencions:

1.- En el programa de subvencions de caràcter excepcional ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del camp per l'actuació de reparació del cementiri amb un import total de 11.672,96€.

2.- En el programa de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany (piscines) ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.567,42€.

3.- En el Programa de subvencions per consultoris mèdics ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.598,85€.

4.- En el programa d’activitats culturals ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 1.096,20€

5.- En el programa de subvencions per interessos de préstecs ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.435,56€.

6.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per millora de la qualitat de l’aigua del consum humà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.761,18€.

7.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 4.441,08€.

8.- En el Programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 6.000€.

9.- En el Programa de subvencions per gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.000€.

10.- En el Programa de subvencions “Programa Extraordinari de suport als centres de 1er cicle d’Educació infantil de titularitat municipal” ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 35.000€.

Actuaciˇ amb el suport de la Diputaciˇ de Tarragona

ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat