Mapa capacitat acústica

D'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.

El mapa de capacitat acústica fixa els objectius de qualitat sonora, és a dir, aquells valors límit que no s'haurien de superar en funció de la zona de sensibilitat acústica.

Aprovat en sessió plenària de data 7 de juliol de 2008.


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat