Modificacions puntuals

Modificació puntual número 9

Modificació per regular els usos industrials i d’emmagatzematge pel que fa a la clau de sòl industrial més propera al nucli urbà (clau 7, subzona 7c1), per tal de garantir la seva compatibilitat amb les zones residencials i sistemes d’espais lliures i d’equipaments existents i projectats i més propers a aquests sòls. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 15 de maig de 2023.

Modificació puntual número 8

Modificació per possibilitar la implantació d'equipaments per a la gent gran en el terme municipal de Montbrió del Camp en un emplaçament que actualment es troba restringit a l'ús exclusiu hoteler termal (clau 8-e). Aprovada inicialment en sessió plenària de data 6 de setembre de 2021. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 8 de novembre de 2021. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 17 de desembre de 2021.

Modificació puntual número 7

Modificació de l'article 75 al punt 5, "Condicions d’ús", de la Clau 2b3, per afegir l’ús hoteler. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 9 de novembre de 2020. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 1 de març de 2021. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 19 de juliol de 2021.

Modificació puntual número 6

Modificació per a la supressió d'un pas de vianants en planta baixa previst en sòl urbà consolidat. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 30 de maig de 2016. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 5 de setembre de 2016. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 27 de desembre de 2016.

Modificació puntual número 5

Modificació per el canvi de localització de part del sostre edificable per garantir la preservació d'una major part de l'arbrat existent a l'àmbit del SUD-3 "Les Palomeres". Aprovada inicialment en sessió plenària de data 7 de març de 2016. Aprovat el Text Refòs provisionalment en sessió plenària de data 3 de juliol de 2017. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 28 de setembre de 2017.

Modificació puntual número 4

Modificació a l'àmbit del nucli antic i ampliació del catàleg del patrimoni arquitctònic. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 2 de març de 2015. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 28 de setembre de 2015. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 26 de novembre de 2015.

Modificació puntual número 3

Modificació per a la regularització dels paràmetres urbanístics de les illes 2 i 5 de la urbanització "La Capelleta". Aprovada inicialment en sessió plenària de data 22 de setembre de 2014. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 24 de novembre de 2014. Aprovat el Text Refòs amb data 4 de maig de 2015. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 26 de març de 2015.

Modificació puntual número 2

Modificació per a una nova definició de les distàncies requerides per construccions ramaderes en sòl rústic. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 9 de desembre de 2013. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 3 de març de 2014. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 25 de setembre de 2014.

Modificació puntual número 1

Modificació per a una nova definició d'un tram de l'Avinguda Capelleta. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 29 de juliol de 2013. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 4 de novembre de 2014. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 2 de juliol de 2014.


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat