Modificacions puntuals

Modificació puntual número 5

Modificació per a la supressió d'un pas de vianants en planta baixa previst en sòl urbà consolidat. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 30 de maig de 2016. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 5 de setembre de 2016.

Modificació puntual número 4

Modificació per el canvi de localització de part del sostre edificable per garantir la preservació d'una major part de l'arbrat existent a l'àmbit del SUD-3 "Les Palomeres". Aprovada inicialment en sessió plenària de data 7 de març de 2016. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 11 de juliol de 2016. Aprovat el Text Refòs provisionalment en sessió plenària de data 3 de juliol de 2017.

Modificació puntual número 3

Modificació per a la regularització dels paràmetres urbanístics de les illes 2 i 5 de la urbanització "La Capelleta". Aprovada inicialment en sessió plenària de data 22 de setembre de 2014. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 24 de novembre de 2014.

Modificació puntual número 2

Modificació per a una nova definició de les distàncies requerides per construccions ramaderes en sòl rústic. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 9 de desembre de 2013. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 3 de març de 2014.

Modificació puntual número 1

Modificació per a una nova definició d'un tram de l'Avinguda Capelleta. Aprovada inicialment en sessió plenària de data 29 de juliol de 2013. Aprovada provisionalment en sessió plenària de data 4 de novembre de 2014.


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat