Subvencions rebudes

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2015 de les següents subvencions:

El 27 de febrer de 2015 la Diputació de Tarragona va aprovar la primera concessió de subvencions del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015, i va atorgar a l'Ajuntament de Montbrió del Camp una subvenció de 43.072,73€ per l'execució del projecte "Actuacions complementàries de l'Ajuntament de Montbrió".

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2014 de les següents subvencions:

1.- En el programa de subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 36.400,00€.

2.- En el programa de subvencions per interessos de préstecs ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 2.887,38€.

3.- En el programa de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany (piscines) ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 7.808,80€.

4.- En el Programa de subvencions per consultoris mèdics ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 4.521€.

5.- En el programa d’activitats culturals ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 2.812,93€

6.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per millora de la qualitat de l’aigua del consum humà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.466,56€.

7.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 6.736,80€.

8.- En el Programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.840,35€.

9.- En el Programa de subvencions per gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 2.587,80€.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar el passat 26 de setembre de 2014 atorgar a l'Ajuntament de Montbrió del Camp una subvenció de 41.659,99€ dins el Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS 2014) per l'execució del projecte "Oficines i ascensor Ajuntament (fase II)".

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part de la Diputació de Tarragona a l’any 2013 de les següents subvencions:

1.- En el programa de subvencions de caràcter excepcional ha subvencionat a l'Ajuntament de Montbrió del camp per l'actuació de reparació del cementiri amb un import total de 11.672,96€.

2.- En el programa de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany (piscines) ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.567,42€.

3.- En el Programa de subvencions per consultoris mèdics ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 5.598,85€.

4.- En el programa d’activitats culturals ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 1.096,20€

5.- En el programa de subvencions per interessos de préstecs ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.435,56€.

6.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per millora de la qualitat de l’aigua del consum humà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.761,18€.

7.- En el programa de subvencions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 4.441,08€.

8.- En el Programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 6.000€.

9.- En el Programa de subvencions per gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 3.000€.

10.- En el Programa de subvencions “Programa Extraordinari de suport als centres de 1er cicle d’Educació infantil de titularitat municipal” ha subvencionat a l’Ajuntament de Montbrió del Camp amb un import total de 35.000€.


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat