Punt TIC

  PUNT TIC
AV DE SANT JORDI, 4 BIS
TEL: 977 826 835
Whatsapp punttic@montbriodelcamp.cat


El Punt TIC de Montbrió del Camp forma part de la xarxa de Punts TIC de la Generalitat de Catalunya. L’espai es troba ubicat a l’interior del Punt d'Informació Juvenil (PIJ) i és d’accés públic i gratuït obert per a tothom, prèvia alta com a usuari.

Els horaris són totes les tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores i dimarts pel matí de 10:00 a 14:00 hores.

 

Un Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització digital i d’accés a les noves tecnologies, oferint equipament informàtic i ajuda personalitzada.

És el lloc on les persones participants realitzen accions per la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Punt TIC


Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics o programari que, amb suport d’un dinamitzador, faciliten a la ciutadania l’accés a la societat de la informació.

Des d’un Punt TIC es pot realitzar una recerca a Internet, o disposar d’un servei de correu electrònic, fer servir equips informàtics, rebre formació sobre l’ús d’un ordinador, cercar i avaluar informacions, realitzar tràmits administratius i consultar el compte corrent, entre altres coses.

Un Punt TIC és un local d’accés públic obert a tothom, a qualsevol ciutadà, empresa, col·lectiu, professional, administració local que manifesti la seva voluntat i/o necessitat d’accedir als recursos que la Xarxa Punt TIC els ofereix.

DINAMITZADOR
A cada Punt TIC hi ha un dinamitzador o dinamitzadora, que és qui acompanya les persones que van al punt. Es tracta d’una figura fonamental per al bon funcionament del punt.

La persona dinamitzadora és qui informa dels cursos i qui acompanya els participants, donant atenció diferenciada a cada persona. També planifica les activitats, organitza els cursos, dóna formació, manté l'equipament, etc.


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat