Punt d'Informació Cadastral

L'Ajuntament de Montbrió del Camp disposa d'un Punt d'Informació Cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

- Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
- Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
- Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

Els Punts d'Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents organitzacions públiques i institucions, fonamentalment en ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat