Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local esta formada per l’alcalde i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren els dilluns de cada dues setmanes.

Consulta les ordes del dia de les sessions:


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat